Bandenbranche: Te vroeg voor aanscherping EU bandenlabel

Vanuit Brussel wordt gewerkt aan een nieuw en effectiever labeling systeem, maar branchevereniging ETRMA pleit voor een betere handhaving en promotie van het huidige label.

Het Europese bandenlabel heeft bijna zes jaar na de invoering nog niet het beoogde effect, vinden het Europees Parlement en de Europese Raad. Er moet daarom een nieuw label komen waarin onder meer ook de wintereigenschappen van een band beoordeeld worden. Ondanks de kritiek op het ontbreken van deze beoordeling in het verleden vanuit de bandenbranche, vindt branchevereniging ETRMA het te vroeg voor een nieuw label.

“Het huidige label biedt nog voldoende kansen die tot nu toe niet maximaal benut zijn”, constateert ETRMA op basis van een in eigen beheer uitgevoerd onderzoek. In het wetsvoorstel staat verder dat ook de levensduur van een band op termijn moet worden opgenomen in de labeling. “Bij gebrek aan een eenduidige testmethode zijn we daar nu nog van vanaf”, schrijven het Europees Parlement en de Europese Raad in het wetsvoorstel. Levensduur en slijtage zijn volgens beide organen een belangrijk thema om de uitstoot van microplastics te bestrijden.

Onderzoek

Onderzoeksbureau Lizeo Group onderzocht 400 duizend bandenlabels in de EU tussen 2012 en 2017. Daarbij werd gekeken naar de prestaties op de labelcriteria rolweerstand en grip op een nat wegdek van de banden die op de markt waren. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de banden die sinds de introductie van het label in 2012 op de markt zijn gekomen van onderaf gezien hoger scoren, maar dat er geen significante stijging is van het aantal banden dat echt hoog scoort op de twee belangrijkste criteria: grip op nat wegdek en rolweerstand. In 2012 en 2013 was het meest voorkomende label E-C. Een E voor rolweerstand en een C voor grip op een nat wegdek. In 2017 was dit label nog steeds het meest voorkomende en goed voor een kwart van de markt voor personenwagenbanden. Het hoogste label A-A werd in 2017 door nog geen 0,1 procent van alle banden gehaald, terwijl 98 procent van de banden een label lager dan B-B heeft.

Volgens de onderzoekers is het bandenlabel nog een relatief ‘jonge tool’ en is het bestaan ervan nog onvoldoende bekend bij automobilisten en wagenparkbeheerders. Er is daarom nog voldoende potentieel voor meer bewustwording van het huidige label. “Bij de evaluatie van het bandenlabel zou de nadruk moeten liggen op wat er gedaan kan worden om de bewustwording bij het publiek te vergroten en de acceptatie door de markt”, vindt ETRMA-secretaris Fazilet Cinaralp. “Dit in plaats van het beoordelingssysteem aan te passen en nieuwe ambitieuzere criteria toe te voegen.”

Strenger toezicht

Verder is er, volgens ETRMA een grote behoefte aan strenger markttoezicht. Uit het onderzoek blijkt dat circa 4.000 banden voorzien zijn van het verkeerde label. Een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie constateerde eerder dezelfde afwijking. Strengere controle en handhaving is daarom nodig vindt ETRMA. 9 procent van de onderzochte banden voldeed immers niet aan de regels.

Bron: Automotive werkplaats