Onderzoek bandenspanning: 52% van de auto’s rijdt met onderspanning

Ingenieursbureau M + P heeft onderzoek gedaan naar de bandenspanning van personenauto’s in Nederland. De conclusie, op basis van de controle van duizend auto’s: 52% van de auto’s heeft minimaal één band met onderspanning. Volgens de onderzoekers heeft 14,7% van de auto’s zelfs mimimaal één band met een onderspanning van een half bar of meer.

Het onderzoek van M + P had twee doelen. Ten eerste is het een ‘nulmeting’, die de basis vormt voor toekomstig onderzoek. Ten tweede wilde M + P een antwoord geven op de vraag of het al jaren gehanteerde ervaringscijfer van Stichting Band op Spanning (60% van de auto’s rijdt met onderspanning) nog klopt. De onderzoekers hebben goed en slecht nieuws. Zij komen tot de conclusie dat het aantal auto’s met onderspanning acht procent lager is dan de al jarenlang gehanteerde 60%. Dat is een indicatie dat de publiekscampagnes van onder meer VACO vruchten afwerpen. Anderzijds rijdt nog altijd de helft van de automobilisten met te zachte banden. Van bijna een kwart van de auto’s (22,7%) hebben alle vier de banden een te lage bandenspanning.

Bron: VACO