BANDENVERVANGINGSMARKT MEER DAN POSITIEF

De band is een cruciaal product als het om de aftersales gaat, dat veel klantcontactmomenten genereert. De band is bovendien zowel voor het autobedrijf als voor de automaterialengrossiers een belangrijke omzetgenerator, die in de eerste zeven maanden van 2021 heeft geleid tot zeer positieve cijfers. Er gloort echter een probleem aan de horizon: prijsstijgingen.

Gemiddeld 8,8 procent van de onderdelenomzet bestond in de eerste helft van dit jaar uit banden, niet in de laatste plaats door de apk, blijkt uit recente WESP-cijfers. Natuurlijk is een gemiddelde niet altijd realistisch, maar veel universele autobedrijven – het merendeel van de bij WESP aangesloten autobedrijven – zitten door hun uniforme schaalgrootte aardig op het gemiddelde. Op basis van door de werkplaats gefactureerde omzet van de ruim duizend WESP-relaties wordt onder andere de nationale bandenmonitor gemaakt. Uit de cijfers over de eerste zeven maanden van dit jaar blijkt dat de bandenomzet zich meer dan positief heeft ontwikkeld. De bandenomzet presteert zelfs al boven het niveau van 2019. WESP voorspelt dat het totaal aantal verkochte personenautobanden door de aangesloten autobedrijven de 900.000 stuks gaat doorbreken. Dat betekent een gemiddelde van bijna 900 banden per autobedrijf op jaarbasis.


WESP voorspelt dat het totaal aantal verkochte personenautobanden door de aangesloten autobedrijven de 900.000 stuks gaat doorbreken.


Autovakantie

Gemiddeld verkochten de 1024 autobedrijven over de eerste zeven maanden van 2021 zo’n 510 personenautobanden. Met name de junimaand was opvallend goed. In die maand werden er ten opzichte van mei bijna 16 procent meer banden in de vervangingsmarkt verkocht. Ten opzichte van juni vorig jaar was de stijging zelfs 17,5 procent. In juli was de plus ten opzichte van juli 2020 ook nog steeds 10 procent.

Een verklaring voor deze stijging is dat nogal wat consumenten dit jaar een autovakantie hadden gepland en in juni of juli, vaak op het laatste moment, nog even een onderhoudsbeurt lieten uitvoeren. Daarnaast was het apk-volume in juni erg goed. De apk is nu eenmaal een belangrijke stimulator voor de bandenverkoop, want binnen de apk zijn banden een potentieel afkeurpunt.

Tot nu toe is het prijsniveau redelijk stabiel gebleven. De gemiddelde retailprijs van een band lag op 73 euro. In totaal verkochten de autobedrijven uit de WESP-pool in de eerste zeven maanden van dit jaar al meer dan 520.000 banden, goed voor een omzet van bijna 38 miljoen euro!

Prijzen

Prijsstijgingen zouden die positieve trend wel eens kunnen keren. Mogelijk flinke prijsstijgingen zullen aan de consument doorberekend moeten worden. Bij webshops die niet op grote voorraden kunnen leunen, zie je dat al gebeuren. Tot nu toe werden de prijzen, met name onder druk van de regionale concurrentie, redelijk op niveau gehouden. De prijzen van banden uit oude voorraden werden niet echt verhoogd, maar de sterk gestegen prijzen van grondstoffen en met name die in de logistieke keten zullen de komende maanden van invloed zijn op het prijsniveau, is de verwachting van diverse bandenfabrikanten en -distributeurs. Veel banden voor de bandenvervangingsmarkt – vooral voor het midden- en lage segment – worden geproduceerd in Azië en moeten via containerschepen aangevoerd worden. Daar zit het actuele probleem. In een 40 ft container gaan, afhankelijk van de mix aan maten, tussen de 900 en 1100 personenautobanden. De prijzen van zo’n container zijn explosief gestegen, van 2500 dollar tot wel 10.000 dollar. Die prijsstijging zal per band moeten worden omgeslagen en komt dus in de kostprijs terecht. Of deze kwestie uiteindelijk de omzet aan bandenvolumes zal raken, lijkt klein, maar het kan wel voor verschuivingen in de marktposities zorgen. De prijsstijgingen zullen vooral de commerciële vaardigheden gaan toetsen.

Druk

Uit overige WESP-data blijkt dat de werkplaatsen een drukke tijd achter de rug hebben, want ook de onderdelenomzet steeg sterk. Over de periode januari-juli werd een plus van 7 procent genoteerd. Daarbij steeg het aantal werkplaatsfacturen met 1,7 procent en het gemiddelde factuurbedrag met ruim 3,8 procent. Naast banden zijn, ondanks langere service-intervallen, olie en andere vloeistoffen ook nog altijd belangrijke omzetmakers. Net als voor banden speelt hierbij de apk een rol, want veel periodieke keuringen vinden tegelijkertijd plaats met een onderhoudsbeurt. Daarnaast vormen remdelen en vooral remschijven en remblokken qua omzetaandeel een belangrijke productgroep.

Bron: Aftersalesmagazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *